Parkering
Förhyrda platser
  P1 - P13, P25 - P35
Förhyrda platser / besök
P03P07P10P28 
Privata platser
  P14 - P24